Błogosławieństwo

list ks. kard. Stanisława Dziwisza

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Poznaliśmy już datę kanonizacji bł. Jana Pawła II. Nastąpi ona 27 kwietnia 2014 roku. Będzie to wielkie wydarzenie i chcemy się do niego dobrze przygotować. Wiele się już od Jana Pawła II nauczyliśmy, ale ta nauka się nie skończyła. Przeciwnie. Powinna stać się jeszcze bardziej intensywna, gdyż w związku z kanonizacją przypominamy sobie o świętości, do której Papież wytrwale dążył i którą nazywał zwyczajną miarą naszego życia. Rzeczywiście, czymś zwyczajnym dla chrześcijanina powinna być piękna modlitwa i gorliwa służba ludziom, czymś zwyczajnym powinno być głębokie zjednoczenie z Bogiem i dążenie do pełnej komunii z braćmi.

Jedną z dróg systematycznego wracania do nauczania Papieża Polaka i modlitwy zanoszonej do Boga przez jego wstawiennictwo stały się wieczory Jana Pawła II. Gromadzą one co miesiąc wiele osób w różnych częściach kraju, a także za granicą, na czuwaniu modlitewnym. Zrodziły się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i tam gromadzą większe grono osób. To piękne spotkanie odbywa się już po raz setny. Jest to okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za łaskę modlitwy, a także podziękowania organizatorom i uczestnikom tych pierwszosobotnich, wieczornych spotkań. Pielęgnujecie w nich nie tylko refleksję nad nauczaniem papieża, lecz zanosicie zawsze do nieba jedną z najpiękniejszych jego modlitw, wypowiedzianą w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Niech ta modlitwa nigdy nie ucichnie. Niech nie zabraknie ust, a przede wszystkim serc, które z wiarą będą ją przedstawiać Bogu. Prośmy wytrwale Ducha Świętego, aby nieustannie odnawiał oblicze naszej ziemi. Potrzebujemy tej stałej odnowy, gdyż grzech ciągle dokonuje spustoszenia w ludzkich duszach, w rodzinach i w życiu społecznym.

Łączę się w modlitwie z wszystkim uczestnikami tego jubileuszowego wieczoru Jana Pawła II i życzę, aby zarówno w okresie przygotowania do kanonizacji, jak i w następujących po niej miesiącach i latach, spotkania z Janem Pawłem II odbywały się z coraz liczniejszym uczestnictwem wiernych.

Zawierzam wszystkich Maryi, Matce Miłosierdzia i z serca błogosławię.

 

 

Kraków, 5 października,

w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny